HERMELOCK Covers in composite material
  • De kader moet geplaatst worden op een vlakke, schoongemaakte (vrij van stof en olie) en vaste ondergrond
  • Altijd het deksel in de kader plaatsen (gesloten) vooraleer het vast te zetten in het omringende materiaal
  • Het geheel moet geplaatst worden in vast en sterk ma- teriaal (beton, asfalt, betegeling…)
  • Als het geheel water- en gasdicht (onder druk) moet zijn, dan moet er een NBR-dichtingsring (joint) geplaatst worden en moeten de sloten vergrendeld worden.
  • Indien vereist, kan een kleine hoeveelheid silicone geplaatst worden om deksel en kader af te dichten. Om dichting volledig te maken dienen sloten vergrendeld worden.