Uitermate geschikt voor elektrische contactdozen voor tijdelijke aansluitingen, aansluitingen voor verlichtingspanelen, voor verkeerslichten enz. Er wordt een toezichtput (buis Ø 315) bijgeleverd met bodem, waarin de klant , bv. contactdoos, kan plaatsen. Volledig waterdicht door dichting in kader en daarenboven een tweede dichting tussen kader en toezichtput.

Voetpaden, voetgangerszone en vergelijkbare zones, parkeerzones en parkeergarages met verdiepingen voor wagens. Minimum weerstand 125 kN.

Toont alle 2 resultaten